Patientsikkerhed

Patientsikkerhed, Axeltorv FysioterapiHos Axeltorv Fysioterapi bestræber vi os naturligvis hele tiden på den optimale behandling og din sikkerhed i forbindelse med denne.
Dog kan der opstå utilsigtede hændelser. Disse vi kan lære af.
Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en lille pjece Hjælp os til at blive endnu bedre, som du kan hente her.
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22