Axeltorv Fysioterapi / Artikler fra Axeltorv Fysioterapi / Lumbal nerverodspåvirkning

Lumbal nerverodspåvirkning

Kliniske retningslinjer – hvilken betydning har de i hverdagen?

Sundhedsstyrelsen har i januar 2016 udgivet kliniske retningslinjer for behandling af patienter ”med nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning”.

Lænderyg og nerverødder, Axeltorv FysioterapiHvad er det nu for en størrelse?

Lumbal betyder lænderyg. Nerverodspåvirkning giver sig selv, men hvad betyder det i praksis?

Nerverødder har vi hele vejen ned igennem vores rygsøjle.

Ud under hvert hvirvellegeme sidder der på hver side en nerve. Det er den del af nerven, der sidder helt tæt inde ved rygsøjlen, som kaldes nerveroden. Fra lænden løber nerverne ned i bækkenet, samler sig i et bundt, løber videre ned i benet og forgrener sig til de forskellige muskler.

Nerveroden kan påvirkes på forskellige måder.

Det kan fx ske, hvis en diskus sidder og buler ud eller er bristet (diskusprolaps) og dermed kommer til at give et tryk på nerveroden. Typiske symptomer vil være smerter ned i benet, måske vil der være nedsat kraft i benet. Fysioterapeuten kan udføre forskellige undersøgelser, der kan være med til at bekræfte, om der er en påvirkning af en nerverod.

Formålet med at udforme nationale retningslinjer er at sikre behandling af ensartet og høj kvalitet. Det anbefales, at man ”opfordrer patienten til normal fysisk aktivitet,” ”tilbyder superviseret øvelsesterapi”, ”retningsspecifikke øvelser” eller ”øvelser til træning af neuromuskulær kontrol” samt ”tilbyder manuelle ledmobiliserende teknikker”.

Hvad betyder det her hos Axeltorv Fysioterapi?

Vær aktiv, Axeltorv FysioterapiVi anbefaler altid, at man er aktiv, så normalt som man overhovedet kan være. Der er for mange omkostninger, både på det fysiske og det mentale plan, ved at lægge sig i sengen og vente på, at smerten går over.

Rent behandlingsmæssigt vurderer din fysioterapeut, om der er brug for ”retningsspecifikke øvelser”; øvelser som du selv skal udføre flere gange dagligt. Ofte suppleres behandlingen med ledmobiliserende teknikker – altså en manuel behandling, som din fysioterapeut står for.  

Herefter vil vi typisk gå videre i behandlingen med et tilbud om flere øvelser/træning. Der er jo ofte en grund til, at smerterne er opstået, og ved at genoptræne kan man styrke ryggen til at kunne klare dagligdagens udfordringer noget bedre. 

Vi tilbyder træning af ”den neuromuskulære kontrol” i form af fysiopilates. Træningen kan foregå både individuelt og på hold.  Fysiopilates er en blid start og giver et godt grundlag for videre ”superviseret øvelsesterapi”, træning der mere går på at øge muskulaturens styrke og udholdenhed.Hos os har vi flere forskellige hold, der kan være relevante, og her vil din fysioterapeut vejlede dig.

Alt i alt, så kan vi her hos Axeltorv Fysioterapi tilbyde dig en god behandling, der følger de nationale kliniske retningslinjer, hvis du har en diskusprolaps eller har symptomer på noget, der kan udvikle sig til en diskusprolaps.

Fysioterapeut Nina Werther

Axeltorv Fysioterapi
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22