Parkinsons

02.11.2012

stopur Parkinsons Axeltorv Fys.Parkinsons: TUG ... om hollandske erfaringer 

Omkring 6000 danskere er diagnosticeret med Parkinsons. Diagnosen stilles for det meste i 50-60 års alderen, men kan også ramme unge helt ned i 20 års alderen. Årsagen til Parkinsons er i de fleste tilfælde, at kroppen mangler det vigtige signalstof Dopamin.

 
Typisk kendes Parkinsons på fysiske symptomer såsom ufrivillige rystelser, foroverbøjet holdning, eller at personen fryser (pludselig ikke kan bevæge sig). Man bliver dog mere og mere opmærksom på, at Parkinson også kan medføre både psykiske og kognitive problemer - også tidligt i sygdomsforløbet.
 
Tilbage i April 2012 deltog jeg i kurset "Parkinsons sygdom, evidensbaseret undersøgelse og behandling.” (Evidensbaseret betyder veldokumenteret viden/ forskning, som bygger på praktisk erfaring og viden.)
 
Målet med kurset var at kunne undersøge og klassificere patienter med Parkinsons for at kunne tilrettelægge evidensbaserede trænings- og behandlingsforløb. 
Min bevæggrund for at melde mig til dette kursus var, at jeg i det daglige behandler patienter med Parkinsons. Patienterne er i alle aldre. Nogle træner på hold, andre får individuel behandling enten på klinikken eller i eget hjem. Alle med diagnosen Parkinsons har hver deres individuelle problemer. 

Det var meget inspirerende at deltage i kurset. Her formidledes den nyeste viden om Parkinsons ved overlæge ved neurologisk afd. på Bispebjerg Hospital, Tove Henriksen. En række dygtige fysioterapeuter fra Holland, Luxenbourg og Danmark fortalte om deres erfaringer med Parkinsons sygdom, undersøgelse træning m.m.

 
Holland har i længere tid arbejdet med evidensbaseret træning til denne patientgruppe, ligesom man har udviklet et skema, ”De Hollandske retningslinjer", der giver et systematisk overblik over de problemer, man kan få i forbindelse med Parkinsons. 

Udover disse guidelines er der 3 fysiske tests kaldet "TUG", en forkortelse for Timed Up and Go, tests som anbefales til Parkinson patienter. Med disse tests kan man danne sig et godt billede af patientens fysiske formåen, samt evne til at koncentrere sig om flere ting på een gang… altså multitaske.

 
"TUG" testene er lette at udføre, de kræver en stol, lidt tape, stopur og tre meters gangplads.Patienten rejser sig fra stolen, går tre meter (med eller uden gangredskab), drejer og går tilbage og sætter sig. Der tages tid på, hvor lang tid det tager at udføre testen.
 
Samme test udføres igen, men nu skal patienten bære et glas vand og dermed koncentrere sig om flere ting på en gang. 
Til sidst udføres TUG hvor patienten denne gang skal løse en kognitiv opgave, f.eks. regne baglæns eller nævne pigenavne, der starter med A, mens han/hun rejser sig og går.

Siden foråret har jeg på Axeltorv Fysioterapi arbejdet videre med disse tests og den inspiration, jeg fik med mig fra kurset.

 
Mine erfaringer er positive. Det virker motiverende for både patient og behandler at arbejde med måleredskaber.

Den systematiske opbygning, der er i skemaet "De Hollandske retningslinjer", skærper behandlerens opmærksomhed i forhold til alle de områder, vi helst skal genkende i de forskellige faser af sygdomsforløbet, måske specielt i den tidlige fase, hvor Parkinsons og de vanskeligheder, sygdommen kan medføre, ikke er så tydelige.

Kristina Hensch

Nyhedsbrevene fra Axeltorvs Fysioterapi skrives på skift af fysioterapeuterne.
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22